کردم از عقل سؤالی

که مگر ایمان چیست؟

عقل بر گوش دلم گفت؛

که ایمان ادب است

آدمیزاد اگر

بی ادب است، آدم نیست

فرق مابین بنی آدم و حیوان

ادب است...!


سعدی


⤵️🔸⤵️

www.numberones.blog.ir

www.delneveshte-nab.blog.ir

@numberones.ir

https://telegram.me/likethi