به هیچ وجه اینطوری نیست که تصور کنی یه کاری رو شروع می کنی 

و همه چیز در نهایت آرامش و خونسردی ادامه پیدا می کنه و تو به خط پایان میرسی..


دوست من در این مسیری که در پیش داری کلی باید ماجراجویی کنی.

خودت رو برای یک کنکاش پر از هیجان اماده کن.

⛔️ اگه با یک تلنگری شکستی و خودت رو باختی بهت پیشنهاد میکنم

همون جا خودت رو خاک کنی و قید زندگی رو بزنی. اینجا میدان مردگان متحرک نیست.

اینجا عرصه ی پرواز عقابان تیز بالیست که آسمان را زیر بالهایشان میگیرند.


✅ تو اینجایی برای اوج گرفتن. برای پرواز در آسمان زندگیت.

یک شیر به نیش خنده ها و تمسخر های شغالان  و کرکس ها فقط می خندد و رد میشود...


دوست من وقتی شروع میکنی به پاره کردن زنجیر های اسارت درونی خودت

هزاران کرکس و شغال در اطرافت هستند که با کنایه و نیشخند تو رو مایوس خواهند کرد.

اینجاست که فرق بین عقابان تیز پرواز با مردگان متحرک انسان نما آشکار می شود...


🔴 یا باید بمیری یا بمیرانی تمام افکار مایوس کننده را...


اینجا میدان جنگ بین خودت و خودت هست.

با خودت چند چندی؟


تکلیفت را مشخص کن...یا اینجایی که هستی...

یا آنجایی که می خواهی... انتخاب با توست...


امشب بهترین شب توست....

بهترین ها را برایت آرزو دارم.

علی عزیزی

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟