‍هیچگاه


تشکر از چیزهای کوچک را فراموش نکن 
حتی همان  ابی که تشنگیت را سیراب میکند
حتی نانی که میخوری 
چشمی که باز میکنی 
و ذهنی که خلق و انتخاب میکنی 
بسیارند جیزهای مقدسی که همین الان   در زندگی تو هستند 
هر روز به خاطر حداقل پنج چیز مقدس زندگی ات 
لبخند بزن شکر بگو بخشنده باش برقص 
صفا کن بخندان شاد کن 🙏🏼

https://telegram.me/likethi