عاقبت من را بہ دست سرنوشتم میدهی

بـی وفـا ایـن هـجـر تو بی اعتبارم میکند


میشوم چون برگ زردے زیر پاے عابران

بی تو آرے ، در بهارم چون خزانم میکند


یــاد ایــامــی کـه در راه وصـالـت سوختم

ایــن جـدایــی همچو شمع واے آبم میکند


دوستت دارم مـگــر جــرم است عـاشـقی

عـاقبت ایــن عشــق تـو غـم گسارم میکند


میشوم دیوانہ از عشقت بہ چشم دیگران

نــام دیـوانــہ بہ هر جایی خطابم میکنند 

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟