باطن و ظاهرم تویی، من نه منم، نه من منم


غایب و حاضرم تویی، من نه منم، نه من منم


خلق  نمود و  بود  تو،   من  عدم و  وجود  تو


عین مظاهرم تویی، من نه منم،  نه  من  منم


سایه و روشنم تویی، گل تو و گلشنم   تویی


منظر و ناظرم تویی، من نه منم، نه  من  منم


نیستی از تو هست شد،عالمی از تو مست شد


باده و ساغرم تویی، من نه منم، نه  من  منم


قهر   منی   و   الفتم،   نو ر   منی   و   ظلمتم


مومن و کافرم تویی، من نه منم، نه من منم


در   سر  من هوای تو،  خلوت  دل سرای تو


شاهد و ساغرم تویی، من نه منم، نه من منم


ای تو سروربخش من، مهری و نوربخش من


 آیت   با هرم تویی،   من   نه منم، نه من  منم


www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟