دزدکی باز به آن خانه نظر خواهم کرد


بعد از آن با دل آشفته و چشمانی خیس


بی خبر خسته از این شهر سفر خواهم کرد www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟