✔دیگران را شاد کنیم....


شادی و نشاط لازمه یک زندگی موفق و پویا است و اگر انسانی دارای روحیه مثبت نباشد نمی‌تواند در مواجهه با مسائل مختلف زندگی با تدبیر و اقتدار عمل کند. 

یکی از راه‌های کسب روحیه مثبت، ایجاد نشاط و شادی در دیگران است. زمانی‌که ما مشکل فردی را حل کنیم در واقع آرامش و نشاط را به خود هدیه می‌دهیم و لذت خدمت به دیگران بیشترین نشاط را در ما ایجاد خواهد کرد. 

ما بایستی همواره با چهره‌ای گشاده و خندان در جامعه حاضر شویم و با شاد کردن دل دیگران، زیبایی و مهربانی را در زندگی خویش جاری نماییم.


↩عبارت تاکیدی↪

 من خوشبخت و شاد هستم و برای همه اطرافیانم شادی می آورم.

❤خداوندا سپاسگزارم❤