امروز آتشفشانی باش؛ ازمحبت ومهربانی❣

و دریایی باش؛ ازعشق و امید برای عزیزانت🌂


امروزت زیبا ...


🌹﷽🌹


بروزترین کانال       💖DELNEVESHT💖  


@likethi    @ali_az


https://telegram.me/likethi