آگاهانه باید انتخاب کنی که زندگیت رو در دست داشته باشی یا اجازه بدی دیگران با رفتارهاشون و افکار و کلامشون زندگی تو رو در دست داشته باشند.

انتخاب کن که برای رسیدن به زندگی ایده آلت به سمت اهدافت هجوم می بری یا اسیر و برده ی افکار پوسیده ی دیگران خواهد شد.هر انتخابی داشته باشی جهان هستی بر اساس اون انتخاب تو عمل خواهد کرد. انتخاب های تو توسط کائنات وارد تجربه ی تو خواهد شد...خوب یا بد برای جهان هستی فرقی نداره. مهم انتخاب توست...

امروز کدومش رو انتخاب می کنی دوست خوبم؟
تصمیمت رو بگیر و انتخاب کن که  مثل یک عقاب پر بکشی و آسمان رو زیر بالت بگیری. 


✅ چون تو اهداف زیادی داری که باید بهشون برسی
✅ چون تو حق زیبا زندگی کردن داری
✅ چون حق الهی توست که ثروتمند و موفق باشی

پس انتخاب کن که یک ابر انسان قدرتمندی باشی 

دوست دار تو 

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
https://telegram.me/likethi
💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃
#دل_نوشت_ناب✔
🆔@likethi🌟