سلام دوستان خوبم.

         

24 esfand روز تولدم هست.

روزی که خودم با اختیار خودم تصمیم گرفتم که به دنیا بیام تا رسالتی را در این جهان فیزیکی به سرانجام برسانم.


شدیدا اعتقاد دارم که هر شخصی خلق شده که تا یک تاثیر قوی در جهان هستی از خود بر جای بذاره. ولی اکثر مردم در غفلت هستند و فراموش کردن برای چه خلق شدند. برای کدام تاثیر در حال زندگی هستند...

99 درصد مردم زندگی معمولی خودشان را تکرار می کنند و بدون اینکه ذره ای روی رسالت خودشان فکر کنند.


 من هم مثل شما خلق شدم تا یک رسالتی را در این زندگی زمینی به سرانجام برسانم. از کودکی از این شاخه به آن شاخه پریدم و هزاران مسیر را انتخاب کردم و رهاش کردم چرا که هیچ کدوم رسالت من نبود و من با اشتیاق فراوان به دنبال رسالتم در این زندگی زمینی بودم که سرانجام رسالت زمینی خودم رو یافتم .


🔵 من درک کردم که در پس خلقت من منظوری نهفته هست. و جهان هستی در پی آن هست که از طریق من کاری را به سرانجام برساند و رسالت من در این دنیا آگاه شدن خودم و هدیه دادن این آگاهی به مردم هست. 

و خوشحالم که شما دوستان عزیزم در اینجا هستید و کمکی در جهت رسیدن من به رسالتم می کنید همانطور که من نیز تاثیری در روند رسیدن شما به رسالتتون خواهم داشت.


اصولا هیچ چیزی شانسی و تصادفی نیست. و حضور همگی در اینجا به معنی این هست که نشانه و تلنگریست در جهت آگاهی از رسالتمون.

امیدوارم مطالبی که تقدیم ذهن های شما می کنم تاثیری هرچند کوچک در بهبود زندگی شما داشته باشه. 


💢 امیدوارم که همگی شما دوستانم رسالت زندگی خودتون رو کشف کنین و بدونین که شما بیهوده  و بی هدف خلق نشدین. و تا زمانی که در مسیر رسالتتون قدم بر ندارین نمی تونید تاثیری ابدی و جاویدان در این زندگی زمینی داشته باشید.


هدیه ی من به شما دوستان خوبم یک جمله ی ناب و بی نظیر هست..

این جملات رو با تمام جانتون نوش جان کنید و لوح ذهنتان را سیراب کند:


✅ هر انسانی با سرنوشتی مشخص به این دنیا قدم می گذارد،او وظیقه ای دارد ک باید ادا شود...پیامی دارد ک باید تکمیل شود...تو تصادفی اینجا نیستی،بلکه بطور هدفمند اینجا هستی،در پس وجود تو منظوری نهفته است...کل هستی بر آن است که  کاری را به طریق تو به انجام برساند


امیدوارم ضربان قلبتون روی عشق و خوشبختی

و فرکانس ذهنتون روی ثروت و  موفقیت کوک باشه


ارادتمند شما دوستان ناب و بی نظیرم:

Ali azizi