به خاطر انار...

با آن تاج زیبا و یاقوت های سرخ که آنرا را لایق پادشاهی در بهشت میوه ها کرده است...

انار را دوست دارم...به خاطر پاییز...

با آن نسیم روح نواز و برگریزان شاعرانه اش که به ما دلمردگان، 

امید دوباره می بخشد...


www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟