و معجزه خداوند...

دیواری است،

به نام "اعتماد!!!"

اگر دوست داری،

به آرزویت برسی...

با تمام وجود به اواعتماد کن!!!!


www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟