شاید فردا ،همین فردا آخرین روز زندگیمان باشد...فردا بیشتر بخندیم ،راحت تر ببخشیم ،مهربانتر باشیم و خدا را بیشتر صدا بزنیم .

شب همه ی دوستان به خیر و آرامش...تا فردای زیبا .

Afsaneh.kha

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟