عزیزم عاشقت هستم, مرا میل رهایی نیست!

بدان که دکترم گفته بدون عشق میمیرم


ز شوق بودنت مثل کبوتر لانه میسازم

ولی بی تو مثالِ خانه ای در دست تعمیرم


غروبی که نباشی تو....طلوعش را نمیخواهم

به پایان میرسم حتی اگر گویید تکفیرم


چه شبهایی که تنهایی فشار آورد بر جانم

ملالی نیست ای بانو میان سینه زنجیرم


نشستم پای دیوان تا ببینم بخت و اقبالم

نسیم خوش بده حافظ بگو خوب است تقدیرم


مرا مدفون بکن یا که...بیندازم به دریاها

چرا که مثل یک مرده برایت دست وپاگیرم


شدی ناراحت از حرفم,بگو حالا قصاصم چیست?

زبانم را بِبُر اما...نکن اینگونه تحقیرم


#ali_az