1- الگو سازی ( و نه تقلید)  از افراد موفق یک راه برای موفقیت است.2- برای ثروتمند شدن باید ویژگی های شخصیتی یک ثروتمند را داشت .3- شما به همان میزان پول خواهید داشت که در باورتان بگنجد .4 - شما شبیه کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آنها دارید 


پس با کسانی نشست و برخواست کنید که ذهنی ثروتمند دارند و از افرادی که ذهنی فقیر دارند تا حد امکان پرهیز کنید .5 - برای ثروتمند شدن علاوه بر داشتن ذهنی ثروتمند ، شما باید اصول مدیریت کسب و کار خود را نیز بدانید .6 - ثروتمند کسی است که هم پول دارد هم اعتبار و هم خوشبختی . پس هر پولداری ثروتمند نیست .7 - طرح کلی ذهنی شما از ثروت ، تعیین کننده وضعیت مالی شما در زندگی است و نه میزان تلاشتان .8 - وضعیت زندگی شما برآیند اعمال و عملکردهای شماست .اعمال و عملکردهای شما ، عمدتا از روی احساس شما صورت می گیرند .


 و احساس به نوبه خود ، نتیجه افکار و باورهای شماست


پس برای تغییر نتابج باید افکار ، باور ها و دیدگاه ها را تغییر داد .9 - شرطی شدن ذهن هر فرد از دوران کودکی آغاز می شود.


برای تغییر در زندگی بیرونی ، فرد باید ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کرده و شرطی نماید. ( تنظیم ترموستات مالی )10- باید باورهای ناکارآمد گذشته را شناسایی کرد و کنار گذاشت سپس باورهای کارآمد جدید را جایگزین آنها کرد و قانون جذب را به نفع خود به کار گرفت!�﷽🌹بروزترین کانال


      💖DELNEVESHT💖  


@likethi 


#دل_نوشت_ناب 💕https://telegram.me/likethi