از تو شروع می شه

زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی

 شاید به خیلی چیزا فکر کنی

به راهکارها

به مشکلات

و...

اما یه قانون بیشتر وجود نداره:

【 موفقیت به سن، وضعیت فعلیت، وضعیت گذشته تو هیچ ارتباطی نداره.

دقت کن، هیچ ارتباطی. 】


موفقیت شجاعت و شهامت میخواد خواستن و خواستن و خواستن میخواد.


موفقیت در یک کلام، تو رو میخواد.😉

اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی، فقط یک جمله بهشون بگی:

👈 بشین و تماشا کن!


آدمای رویا دزد، همیشه وجود دارن. رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن.  ツ