شاید کم رنگ بشوند

اما پاک نمی شوند

گوشه ای گم می شوند

گوشه ای از ذهنت را می گیرند…

و ناگهان

یک روز، یکجا

وسط خنده های مستانه

تورا به فکر فرو می برند…


www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟