یا در بهار، طعم خزان را چشیده ای؟

با من بگو که مثل من آیا هزار بار

از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریده ای؟

دیوانه وار در غم تنهایی خودت

از جنس آه، آینه ی آفریده ای؟

اصلا چقدر حال مرا درک میکنی؟

اصلا چقدر درد دلم را شنیده ای؟

در شرح روزگار غریبم کسی نگفت

حتی ترانه ای، غزلی یا قصیده ای

رفتی و دود شد همه ی خاطراتمان

شب های قهوه خانه ای ام را ندیده ای


️🌜DELNEVESHT🌛 

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟