این احساسات چیزی رو حل نمیکنه 

بلکه یه سدی میشه جلوی پای آدم

میپرسید : " سد  در برابر چی ؟ "


(( سدی در برابر تغییر واقعی  ))

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟