او همین جاست💫

 ڪنار من و تو 

 سال ها منتظر است 

 تا بہ سویش بدویم از سرشوق 💖

  

 تا صدایش بزنیم ازسر عجز 

 و بفهمیم ڪہ او مونس واقعے خلوت ماست🌺


🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟