⛔️ خرید های گران- آرایش غلیظ-تیپ آن چنانی و هزاران بهانه های رنگارنگ که فقط به دیگران القا کنند که ارزشمند هستند...


✅ دوست خوبم یادت باشد که هیچ آرایشی نمی تواند شخصیت بی ارزش را زیبا جلوه کند

تو تا زمانی که از درون ساخته نشوی به هیچ وجه نمی توانی دیگران را متقاعد کنی که ارزشمند و با لیاقت هستی.


به جای نقاشی کردن خودت- به جای دست و پا زدن برای پنهان کردن درونت... با خودت رو راست باش.

خودت را بپذیر و از خودت فرار نکن.

در این صورت می توانی خودت را تغییر بدی


وقتی خودت از خودت فرار می کنی و جسارت نمی کنی که در کنار خودت باشی-چه انتظاری داری که دیگران تو را بپذیرند و کنارت باشند؟


🔵 جهان هستی بر اساس لیاقت ها و ارزش های تو کار می کند. 

تا زمانی که احساس ارزشمندی نکنی و لیاقت درونی خودت را شکوفا نکنی محاله که زندگی رویایی و ایده آل داشته باشی


اولین کار این هست که همین امروز با خودت خلوت کنی- خوب و بد-مثبت و منفی و تمام موارد وجودی خودت را بپذیری

حالا می توانی خودت را تغییر دهی.


💠 از امروز فقط کارهایی را انجام بده که احساس خوبی بهت میده

💠 افرادی که ارزش تو را زیر پا له می کنند را از زندگیت حذف کن

💠 کارهایی که تو را بی لیاقت جلوه می دهند را متوقف کن.


💠 موارد مثبت و ویژگی های مثبت خودت را مکتوب کن و بابت داشتن آن ها سپاسگذاری کن

💠 هر روز جلوی آیینه قرار بگیر و تمام وجودت فریاد بزن:


من لایق بهترین ها هستم.

من ابر انسان ارزشمندی هستم.

من برترین مخلوق خدا هستم.

من جسور و پر قدرت هستم21 روز این تمرین رو انجام بده- بعد از 21 روز شاهد دگرگونی زندگی خودت خواهی بود.

چرا که وقتی از درون ساخته بشی - و دنیای درون تو تغییر پیدا کند

دنیای بیرون تو نیز به زیبایی تغییر می کند و شاهد رویدادهای فوق العاده خواهی بود.


جهان هستی به اندازه ی ارزشمندی و لیاقت تو برای تو پول و ثروت و موفقیت و خوشبختی می دهد.

پس لیاقت بهترین ها رو در خودت ایجاد کن


ارادتمند تو دوست خوبم: علی عزیزی

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟